020 - 2611463
Airline Refund | Uw Rechten bij Vluchtvertraging, Annulering of Overboeking

Uw Rechten


Als vliegtuigpassagier heeft u rechten op basis van onder meer het Verdrag van Montréal en Verordening (EG) Nr. 261/2004.
Met name Verordening (EG) Nr. 261/2004 is relevant voor vluchtclaims. Op deze pagina leest u in globale zin over deze rechten.

Allereerst dient te worden vastgesteld of Verordening (EG) Nr. 261/2004 van toepassing is op uw vlucht.
Indien u recht heeft op vergoeding, dan is de hoogte van het claimbedrag afhankelijk van de vluchtafstand.
 

Vluchtafstanden en de bijbehorende claimbedragen


€250 per persoon vergoeding bij een vlucht tot 1500 km
€400 per persoon vergoeding bij een vlucht van 1500 km tot en met 3500 km
€600 per persoon vergoeding bij een vlucht van meer dan 3500 km

Vertraging


Bij vertraging heeft u in beginsel recht op vergoeding, indien u minimaal drie uur later dan gepland op uw eindbestemming aankomt.

Een aansluitende vlucht gemist


Indien uw eerste vlucht is vertraagd en u daardoor uw aansluitende vlucht heeft gemist, dan heeft u in beginsel recht op vergoeding.
 

Annulering


Bij annulering heeft u in beginsel recht op vergoeding, alsmede recht op omboeking of teruggave van het ticketbedrag ('refund' genoemd) van uw originele, geannuleerde vlucht.
 

Instapweigering of overboekte vlucht


Indien de vlucht overboekt was en u als gevolg daarvan bent geweigerd bij het instappen voor uw vlucht, dan heeft u in beginsel recht op vergoeding.

In beginsel, omdat al of niet recht hebben op vergoeding afhankelijk is van verschillende factoren. Helaas heeft u geen recht op vergoeding bij een overmachtsituatie (formeel een ‘buitengewone omstandigheid’ genoemd). Wij onderzoeken voor u of u recht heeft op vergoeding en verzorgen het claimen graag voor u.
Dit zijn uw rechten bij vertraging, annulering of instapweigering
Ik heb mijn vluchtnummer niet bij de hand